AVG / GDPR – Contactformulier en SSL

Conform de AVG / GDPR moet je zorgdragen voor optimale beveiliging omtrent persoonsgegevens. Zodra je gegevens opslaat via een contactformulier, dan is een SSL certificaat verplicht. Webshops zijn dit sowieso verplicht, gezien de verwerking van zowel persoons- als financiele gegevens.

Wanneer je een contactformulier op je website hebt staan, vraag dan alleen om informatie die je écht nodig hebt. Wanneer je aanvullende gegevens vraagt als bijvoorbeeld geboortedatum, dan ben je verplicht om te vermelden waarvoor je dit gegeven gebruikt.

Ten slotte zul je de bezoeker bewust een vinkje moeten laten zetten waarbij toestemming gegeven wordt om de ingevulde gegevens te verwerken en/of op te slaan.


Digicreations zal op korte termijn de nodige aanpassingen op eigen website doorvoeren. Ook zal er een pagina beschikbaar komen met aanvullende tips, verplichtingen en informatie.